Walkthrough FL Studio 12.3 Mobile Icon

Walkthrough FL Studio 12.3 Mobile

18.5K5.5 MB3
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của Walkthrough FL Studio 12.3 Mobile

Open FLStudio on your computer plus IL Remote on your mobile device and the connection is automatic
You will learn everything about the interface, the tools, the FL composition philosophy and much, much more like Garageband

Read all the papers and lessons, then answer the questions, so you can practice and compose your instruments and music the way you want

Control FLStudio instantly or connect your instrument music Garageband and favorite effect plug-ins as you can with any MIDI controller. Use a phone, tablet or combination with up to 15 devices simultaneously.

Lesson Plan:
1. Introduction to FL Studio 12
2. Making a Simple Beat or Pattern in flstudio 12
3. Making Patterns with Different Instruments in fl studio
4. Channel Settings Menu
5. Using the Piano Roll in FL Studio 12
6. Recording Live Steps into Patterns in FLStudio 12
7. Step Editing Mode in FL
8. Advanced Piano Roll Tricks and Techniques
9. Pattern Mode vs. Song Mode
10. Browser Management and Adding Content
11. Using VST Instruments in fl studio
12. Layers
13. Using Samples/Loops in Step Sequencer and Playlist in fl studio
14. Using FPC
1. Introduction to FLStudio 12.3
2. Audio and MIDI Setup for FL Studio 12.3
3. The step sequencer
4. Adding plugins on fl studio
5. Recording and Editing MIDI with fl studio
6. Using Patterns
7. The browser for fl studio
8. Organizing the Playlist
9. Keyboard shortcuts
10. The mixer
11. Recording and Editing Audio
12. Parametric EQ 2
13. Organization of the workflow
14. Wrapping and sending mixers
15. Automation clips
16. Mapping the MIDI Controller
17. Save Automation and Event Editor
18. Editing the piano roll in FL
19. Layer Tool
20. Channel grouping
21. Rendez-vous a song
22. Optimizing the CPU
23. MIDI routing and output with FLS 12.3
24. Multi-Out Plugins
25. Stretching time and changing height
26. Pre-Calculated Effects
27. Conclusion

NOTE: Requires Android 4 or higher. FLStudio 11.1 OR FLStudio12.3 for control comments

With this Tutorials for FLStudio, you will learn how to use the software like Garageband. You are invited to do research and knowledge, in a simple application to use while working on your projects, do not hesitate to download,

please Share with your friends
Mở FLStudio trên máy tính của bạn cộng với IL Remote trên thiết bị di động của bạn và kết nối tự động
Bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về giao diện, công cụ, triết lý thành phần FL và nhiều hơn nữa, giống như Garageband

Đọc tất cả các bài báo và bài học, sau đó trả lời các câu hỏi, để bạn có thể thực hành và soạn nhạc cụ và âm nhạc theo cách bạn muốn

Điều khiển FLStudio ngay lập tức hoặc kết nối nhạc cụ Garageband và các plugin hiệu ứng yêu thích nhất có thể với bất kỳ bộ điều khiển MIDI nào. Sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc kết hợp với tối đa 15 thiết bị cùng một lúc.

Kế hoạch bài học:
1. Giới thiệu về FL Studio 12
2. Tạo nhịp hoặc mẫu đơn giản trong flstudio 12
3. Tạo mẫu bằng các dụng cụ khác nhau trong fl studio
4. Menu Cài đặt Kênh
5. Sử dụng Piano Roll trong FL Studio 12
6. Ghi lại các bước trực tiếp thành các mẫu trong FLStudio 12
7. Chế độ chỉnh sửa bước trong FL
8. Thủ thuật và kỹ thuật cuộn piano nâng cao
9. Chế độ mẫu so với chế độ bài hát
10. Quản lý trình duyệt và thêm nội dung
11. Sử dụng dụng cụ VST trong phòng thu fl
12. Lớp
13. Sử dụng Samples / Loops trong Step Sequencer và Playlist trong fl studio
14. Sử dụng FPC
1. Giới thiệu về FLStudio 12.3
2. Cài đặt âm thanh và MIDI cho FL Studio 12.3
3. Trình tự bước
4. Thêm plugin trên fl studio
5. Ghi và chỉnh sửa MIDI với fl studio
6. Sử dụng mẫu
7. Trình duyệt cho fl studio
8. Sắp xếp danh sách phát
9. Phím tắt
10. Máy trộn
11. Ghi và chỉnh sửa âm thanh
12. EQ tham số 2
13. Tổ chức quy trình làm việc
14. Gói và gửi máy trộn
15. Clip tự động hóa
16. Ánh xạ bộ điều khiển MIDI
17. Lưu Tự động hóa và Trình chỉnh sửa sự kiện
18. Chỉnh sửa cuộn piano trong FL
19. Công cụ lớp
20. Nhóm kênh
21. Rendez-vous một bài hát
22. Tối ưu hóa CPU
23. Định tuyến và đầu ra MIDI với FLS 12.3
24. Plugin đa năng
25. Kéo dài thời gian và thay đổi chiều cao
26. Hiệu ứng được tính toán trước
27. Kết luận

LƯU Ý: Yêu cầu Android 4 trở lên. FLStudio 11.1 HOẶC FLStudio12.3 để nhận xét điều khiển

Với Hướng dẫn này cho FLStudio, bạn sẽ học cách sử dụng phần mềm như Garageband. Bạn được mời làm nghiên cứu và kiến ​​thức, trong một ứng dụng đơn giản để sử dụng trong khi thực hiện các dự án của bạn, đừng ngần ngại tải xuống,

Hãy chia sẻ với bạn của bạn

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

3
0
5
1
4
0
3
0
2
0
1
1

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Thông tin APK - Walkthrough FL Studio 12.3 Mobile

Phiên bản APK
FLSTUDIO12.3
Khả năng tương thích với Android
Android 4.0.3 - 4.0.4+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên
Tuto Breed 20